Udskriv
26. September 2023

 Afholdte arrangementer

 

11. maj 2023 - generalforsamling og temadag
2. november 2022 - Habitatregler og anlægsprojekter
  Materiale fra dagen:  Oplæg fra Ellen Skodborggaard    Oplæg fra Vibeke Westergaard  
28. september - Temadag om Miljøretsprocesser
 Som varslet før sommerferien glæder vi os til at se Jer til en temadag om miljøretsprocedurer: Onsdag den 28. september 2022 kl. 10.00 – ca. 16.00...
19. maj 2022 - Danske Miljøadvokaters Generalforsamling og temadag 2022
Danske Miljøadvokater afholder: Temadag og generalforsamling torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.00 – 16.00   på First Hotel Grand, Jernbanegade 18,...
10. marts 2022 - Temaarrangement i Odense om ”Miljøvurderinger af planer og projekter”
Som erstatning for det desværre aflyste temaarrangement den 17. november genudbyder Dansk Selskab for Miljøret og Danske Miljøadvokater nu den fælles ...
17/11 2021 Temaarrangement i Odense - Miljøvurdering af planer og projekter (aflyst)
23/9 2021 Jubilæumsarrangement med tema om naturbeskyttelse og bygningsfredning
 Arrangementet blev afholdt i Odense samt på Brahetrolleborg Vandmølle. Se Louise Solvang Rasmussen slides her
9/6 2021 Temadag om udvalgte miljørelaterede emner
Udvalgte miljørelaterede emner samt orientering om seneste nyt   Arrangementet blev afholdt i Odense.
Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19
Ordinær generalforsamling 22. april 2021 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19 Generalforsamlingen afholdes me...
Jubilæumsarrangement er udsat. (OBS! Den ordinære generalforsamling er afholdt på skriftligt grundlag den 17. september 2020)
Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19
Ordinær generalforsamling 17. september 2020 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19 Generalforsamlingen afholde...
Temadag den 30. januar 2020 - Miljøvurderingsspørgsmål
Temadagen blev afholdt i Odense.    Se indlæg fra dagen: Britta Moll Bown Helle Eriksen Niels Bjørkbom
Temadag den 28. november 2019 - Servitutretlige problemstillinger
Danske Miljøadvokater afholdt temadag den 28. november 2019    Se slides fra dagen:   Servitutadministration i kommunen ved Laila Madsen Indlæg v...
23. maj 2019 – Generalforsamling og temadag - Forskellige typer af fredningssager
  Danske Miljøadvokater afholder   Temadag og generalforsamling den 23. maj 2019 kl. 10:00–16:00 på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om ...
31. januar 2019 Temadag om kystbeskyttelse
Med ønsket om en god jul mindes I hermed om, at Danske Miljøadvokater afholder vores næste arrangement med fokus på kystbeskyttelse torsdag den 31. ja...
24. maj 2018 - Generalforsamling og temadag - Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet
Danske Miljøadvokater inviterer til   Temadag og generalforsamling den 24. maj 2018 kl. 10:00-16:00  på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense ...
18. januar 2018 - Afskedsforelæsning for og med Mogens Moe
 På tærsklen af december inviteres I til et spændende arrangement først i det nye år. Da Mogens Moe tidligere i 2017 deponerede sin advokatbestalli...
26. september 2017 - Danske Landbrugsadvokater og Danske Miljøadvokater holder fælles temadag
Program for dagen Fakta om pesticider, generelt og specifikt for Århus v/Chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen Op
18. maj 2017 - GF og Erstatning for forventningsværdi og principperne
 Torsdag den 18. maj 2017 på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense Temadag  Generalforsamling - læs referatet her Dagsorden
4. april 2017 - Ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven
Temadag den 4. april 2017 kl. 10:00–15:30 I samarbejde med Dansk Selskab for Miljøret på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K (lige v/ Nørrepor...
26. maj 2016 - Ekspropriationserstatning og andre erstatningsretlige emner af betydning for miljøadvokaten
Se program og tilmelding her   Se materiale fra dagen her: Ulf Kjellerup Britta Moll Brown
11. november 2015 - Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager
Program Temadag den 11. november 2015 kl. 10:00–16:00 på First Hotel Grand i Odense Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager     OM...
20. maj 2015 - GF og Håndhævelse af miljølovgivningen med fokus på myndighedspassivitet
Foreløbigt emne – håndhævelse af miljølovgivningen med fokus på myndighedspassivitet Generalforsamling Endeligt program til temadagen den 20. ...
26. februar 2015 - VVM i praksis
VVM i praksis Se program for temadagen her    Pris Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 + moms. Deltagergebyret opkræ
21. maj 2014 - GF og Planlovens detailhandelsregler
Temadag og generalforsamling blev afholdt på First Hotel Grand, Odense. Læs her om dagens program Præsentationer: Detailhandel v/Kontorchef i Nat...
9. april 2014 - Større infrastrukturprojekter
 Danske Miljøadvokater afholder temadag den 9. april 2014. Hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Større infrastrukturprojekter 
15. november 2013 - Ansvar og forsikring inden i relation til miljøret.
Vi har taget kontakt til vores søsterforening Foreningen af erstatnings- og forsikringsadvokater (FEF), og har aftalt et fælles arrangement, om ansvar...
30. maj 2013 - GF og Vindmøller
Temadag og generalforsamling blev afholdt på First Hotel Grand om vindmøller.   Læs her om dagens program   Materiale fra generalforsamlingen: Da...
31. januar 2013 - Regelforenkling på miljørettens område
  KURSUSPROGRAM for Temadag den 31. januar 2013 kl. 10:00–15:50 på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C Regelforenk...
10. maj 2012- GF og Håndtering af miljøretssager i praksis
Temadag og generalforsamling den 10. maj 2012 kl. 10:00–16:45   på First Hotel Grand i Odense om Håndtering af miljøretssager i praksis   Læs he...
1. marts 2012 - Udvalgte emner inden for vejlovgivningen og vejområdet
BEMÆRK DATOEN DEN 1. MARTS 2012 (ændret i forhold til tidligere udmelding) Hermed invitation til foreningens næste temadag, som finder sted den 1. ma...
22 november 2011 - EU-rettens betydning i miljøsager i Danmark
EU-retten har i mange år haft afgørende betydning for miljølovgivningen i Danmark, men også i konkrete sager får EU-retten større og større betydning....
12. maj 2011 - GF og Den nye affaldsregulering med fokus på gebyrer og affaldsregulativer
Arrangementet holdes i Odense.   Dagsorden Bestyrelsens beretning (bilag 1) Regnskab 2010 (bilag 2) Budge
15. marts 2011 - Husdyrbrugsloven lovreguleringen og praksis i klagesager ved Miljøklagenævnet
Arrangementet blev afholdt den 15. marts 2011. Se programmet her.
11. november 2010 - Lovliggørelsessager og håndhævelse
Arrangementet holdes på First Hotel Grand i Odense. Se programmet
31. maj 2010 - Overdragelse af virksomheder og fast ejendom
På forårets sidste dag sætter vi fokus på håndteringen af plan- og miljøretlige forhold ved overdragelse af virksomheder og fast ejendom. Samme dag a...
11. februar 2010 - Retssikkerhed i miljøsager
Under overskriften ”Retssikkerhed i miljøretssager” blev der med bidrag fra professor, dr.jur. Peter Pagh, advokaterne Birgitte Refn Wenzel og Mogens ...
4. november 2009 - Klima
Advokat Ellen Skodborggaard og fuldmægtig Jens Bengtsson indledte dagen med oplæg om CO2-kvotelovgivningen, og formiddagen blev rundet af med Jens Ben...
13. maj 2009 - Naturbeskyttelse
 Med biolog Lotte Rye Vind som oplægsholder blev temadagen indledt med et oplæg om naturbeskyttelseslovens § 3 under overskriften "registrering, besky...
22. januar 2009 - Planlovgivningen
Under overskriften "planlovgivningen" indledtes temadagen med et oplæg om grænsefladerne mellem arealanvendelsesplanlægningen efter planloven og råsto...
30. oktober 2008 - Implementeringen af miljøansvarsdirektivet
Temadagen blev indledt med et oplæg om de overordnede principper og bestemmelser i miljøansvarsdirektivet, hvorefter vi satte fokus på den danske impl...
22. maj 2008 - Overtagelsespligt og ekspropriation
Temadagen bød på oplæg om betingelserne for at anvende ekspropriationsbestemmelsen i planlovens § 47 samt planlovens §§ 48-49 om overtagelsespligt. Fo...
7. november 2007 - Miljømålsloven og vandforsyningens organisatoriske forhold
Med bidrag fra bl.a. professor Helle Tegner Anker fra Københavns Universitet fik vi en overordnet gennemgang af miljømålsloven i relation til vandområ...