Udskriv
17. Juli 2024

 Afholdte arrangementer

 

Temadag og Generalforsamling 2024
Onsdag den 22. maj 2024 kl. 10.00 – 16.00 First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Dagens tema: De seneste ændringer af planloven stat...
22. februar Temadag om ESG 2024, Odense
  Temadag om ESG Torsdag den 22. februar 2024, kl. 10.00-16.00 First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense C   Vi er glade for at kunne fortælle, ...
26. oktober 2023 - Danske Miljøadvokater og Danske Landbrugsadvokater inviterer til en spændende temadag om ekspropriationssager
Danske Miljøadvokater og Danske Landbrugsadvokater  inviterer til en spændende temadag om  Ekspropriationssager   Torsdag den 26. oktober 2023, kl...
11. maj 2023 - generalforsamling og temadag om forurening med PFAS
2. november 2022 - Habitatregler og anlægsprojekter
  Materiale fra dagen:  Oplæg fra Ellen Skodborggaard    Oplæg fra Vibeke Westergaard  
28. september 2022 - Temadag om Miljøretsprocesser
 Som varslet før sommerferien glæder vi os til at se Jer til en temadag om miljøretsprocedurer: Onsdag den 28. september 2022 kl. 10.00 – ca. 16.00...
19. maj 2022 - Danske Miljøadvokaters Generalforsamling 2022 og temadag om forvaltningskontrakter og seneste nyt om gæsteprincipppet
Danske Miljøadvokater afholder: Temadag og generalforsamling torsdag den 19. maj 2022 kl. 10.00 – 16.00   på First Hotel Grand, Jernbanegade 18,...
10. marts 2022 - Temaarrangement i Odense om ”Miljøvurderinger af planer og projekter”
Som erstatning for det desværre aflyste temaarrangement den 17. november genudbyder Dansk Selskab for Miljøret og Danske Miljøadvokater nu den fælles ...
17. november 2021 - Temaarrangement i Odense - Miljøvurdering af planer og projekter (aflyst)
23. september 2021 - Jubilæumsarrangement med tema om naturbeskyttelse og bygningsfredning
 Arrangementet blev afholdt i Odense samt på Brahetrolleborg Vandmølle. Se Louise Solvang Rasmussen slides her
9. juni 2021 - Temadag om udvalgte miljørelaterede emner
Udvalgte miljørelaterede emner samt orientering om seneste nyt   Arrangementet blev afholdt i Odense.
22. april 2021 - Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19
Ordinær generalforsamling 22. april 2021 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19 Generalforsamlingen afholdes me...
Jubilæumsarrangement er udsat. (OBS! Den ordinære generalforsamling er afholdt på skriftligt grundlag den 17. september 2020)
17. september 2020 - Generalforsamling afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19
Ordinær generalforsamling 17. september 2020 – afholdt på skriftligt grundlag som følge af situationen omkring Covid-19 Generalforsamlingen afholde...
30. januar 2020 - Miljøvurderingsspørgsmål
Temadagen blev afholdt i Odense.    Se indlæg fra dagen: Britta Moll Bown Helle Eriksen Niels Bjørkbom
28. november 2019 - Servitutretlige problemstillinger
Danske Miljøadvokater afholdt temadag den 28. november 2019    Se slides fra dagen:   Servitutadministration i kommunen ved Laila Madsen Indlæg v...
23. maj 2019 – Generalforsamling og temadag - Forskellige typer af fredningssager
  Danske Miljøadvokater afholder   Temadag og generalforsamling den 23. maj 2019 kl. 10:00–16:00 på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om ...
31. januar 2019 - Temadag om kystbeskyttelse
Med ønsket om en god jul mindes I hermed om, at Danske Miljøadvokater afholder vores næste arrangement med fokus på kystbeskyttelse torsdag den 31. ja...
24. maj 2018 - Generalforsamling og temadag - Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet
Danske Miljøadvokater inviterer til   Temadag og generalforsamling den 24. maj 2018 kl. 10:00-16:00  på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense ...
18. januar 2018 - Afskedsforelæsning for og med Mogens Moe
 På tærsklen af december inviteres I til et spændende arrangement først i det nye år. Da Mogens Moe tidligere i 2017 deponerede sin advokatbestalli...
26. september 2017 - Danske Landbrugsadvokater og Danske Miljøadvokater holder fælles temadag om planlovens nye regler af betydning for landbrugets arealanvendelse mv. samt indlæg om kommuners håndtering af vandindvindingsinteresser
Program for dagen Fakta om pesticider, generelt og specifikt for Århus v/Chefkonsulent Søren Thorndal Jørgensen Op
18. maj 2017 - GF og tema om ekspropriationserstatning og andre erstatningsretlige emner af betydning for miljøadvokaten
 Torsdag den 18. maj 2017 på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense Temadag  Generalforsamling - læs referatet her Dagsorden
4. april 2017 - Ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven
Temadag den 4. april 2017 kl. 10:00–15:30 I samarbejde med Dansk Selskab for Miljøret på Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K (lige v/ Nørrepor...
26. maj 2016 - Håndhævelse og ny lovstruktur på miljøområdet
Se program og tilmelding her   Se materiale fra dagen her: Ulf Kjellerup Britta Moll Brown
11. november 2015 - Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager
Program Temadag den 11. november 2015 kl. 10:00–16:00 på First Hotel Grand i Odense Procesretlige emner af relevans i forvaltningssager     OM...
20. maj 2015 - GF og Håndhævelse af miljølovgivningen med fokus på myndighedspassivitet
Foreløbigt emne – håndhævelse af miljølovgivningen med fokus på myndighedspassivitet Generalforsamling Endeligt program til temadagen den 20. ...
26. februar 2015 - VVM i praksis
VVM i praksis Se program for temadagen her    Pris Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 + moms. Deltagergebyret opkræ
21. maj 2014 - GF og Planlovens detailhandelsregler
Temadag og generalforsamling blev afholdt på First Hotel Grand, Odense. Læs her om dagens program Præsentationer: Detailhandel v/Kontorchef i Nat...
9. april 2014 - Større infrastrukturprojekter
 Danske Miljøadvokater afholder temadag den 9. april 2014. Hos Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Større infrastrukturprojekter 
15. november 2013 - Ansvar og forsikring inden i relation til miljøret.
Vi har taget kontakt til vores søsterforening Foreningen af erstatnings- og forsikringsadvokater (FEF), og har aftalt et fælles arrangement, om ansvar...
30. maj 2013 - GF og Vindmøller
Temadag og generalforsamling blev afholdt på First Hotel Grand om vindmøller.   Læs her om dagens program   Materiale fra generalforsamlingen: Da...
31. januar 2013 - Regelforenkling på miljørettens område
  KURSUSPROGRAM for Temadag den 31. januar 2013 kl. 10:00–15:50 på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 5000 Odense C Regelforenk...
10. maj 2012- GF og Håndtering af miljøretssager i praksis
Temadag og generalforsamling den 10. maj 2012 kl. 10:00–16:45   på First Hotel Grand i Odense om Håndtering af miljøretssager i praksis   Læs he...
1. marts 2012 - Udvalgte emner inden for vejlovgivningen og vejområdet
BEMÆRK DATOEN DEN 1. MARTS 2012 (ændret i forhold til tidligere udmelding) Hermed invitation til foreningens næste temadag, som finder sted den 1. ma...
22 november 2011 - EU-rettens betydning i miljøsager i Danmark
EU-retten har i mange år haft afgørende betydning for miljølovgivningen i Danmark, men også i konkrete sager får EU-retten større og større betydning....
12. maj 2011 - GF og Den nye affaldsregulering med fokus på gebyrer og affaldsregulativer
Arrangementet holdes i Odense.   Dagsorden Bestyrelsens beretning (bilag 1) Regnskab 2010 (bilag 2) Budge
15. marts 2011 - Husdyrbrugsloven lovreguleringen og praksis i klagesager ved Miljøklagenævnet
Arrangementet blev afholdt den 15. marts 2011. Se programmet her.
11. november 2010 - Lovliggørelsessager og håndhævelse
Arrangementet holdes på First Hotel Grand i Odense. Se programmet
31. maj 2010 - Overdragelse af virksomheder og fast ejendom
På forårets sidste dag sætter vi fokus på håndteringen af plan- og miljøretlige forhold ved overdragelse af virksomheder og fast ejendom. Samme dag a...
11. februar 2010 - Retssikkerhed i miljøsager
Under overskriften ”Retssikkerhed i miljøretssager” blev der med bidrag fra professor, dr.jur. Peter Pagh, advokaterne Birgitte Refn Wenzel og Mogens ...
4. november 2009 - Klima
Advokat Ellen Skodborggaard og fuldmægtig Jens Bengtsson indledte dagen med oplæg om CO2-kvotelovgivningen, og formiddagen blev rundet af med Jens Ben...
13. maj 2009 - Naturbeskyttelse
 Med biolog Lotte Rye Vind som oplægsholder blev temadagen indledt med et oplæg om naturbeskyttelseslovens § 3 under overskriften "registrering, besky...
22. januar 2009 - Planlovgivningen
Under overskriften "planlovgivningen" indledtes temadagen med et oplæg om grænsefladerne mellem arealanvendelsesplanlægningen efter planloven og råsto...
30. oktober 2008 - Implementeringen af miljøansvarsdirektivet
Temadagen blev indledt med et oplæg om de overordnede principper og bestemmelser i miljøansvarsdirektivet, hvorefter vi satte fokus på den danske impl...
22. maj 2008 - Overtagelsespligt og ekspropriation
Temadagen bød på oplæg om betingelserne for at anvende ekspropriationsbestemmelsen i planlovens § 47 samt planlovens §§ 48-49 om overtagelsespligt. Fo...
7. november 2007 - Miljømålsloven og vandforsyningens organisatoriske forhold
Med bidrag fra bl.a. professor Helle Tegner Anker fra Københavns Universitet fik vi en overordnet gennemgang af miljømålsloven i relation til vandområ...