Udskriv
18. Juni 2024

Om Danske Miljøadvokater

 

Foreningen Danske Miljøadvokater blev stiftet som faggruppe i 1995 og skiftede i 2006 navn fra "Advokaternes Faggruppe for Miljøret" til "Danske Miljøadvokater". I 2009 indgik foreningen i et samarbejde med Danske Advokater, og Danske Miljøadvokater indgår i dag som specialforening i Danske Advokater.

 

Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for miljørettens område. Dette sker bl.a. gennem foreningens 3 årlige faglige arrangementer (temadage), hvor der holdes foredrag (undervisning) om aktuelle miljøretlige emner af konkret betydning for den enkelte advokat. Foredragsholderne er en blanding af specialister fra egne rækker (advokater) og eksterne foredragsholdere fra den statslige og kommunale forvaltning samt universiteterne. De årlige temadage indeholder også et væsentligt element af erfaringsudveksling og netværksdannelse blandt medlemmerne.

 

Det er en forudsætning for at være medlem af Danske Miljøadvokater, at medlemmerne deltager aktivt i foreningens temadage og lignende.

 

Det er også Danske Miljøadvokaters formål at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for fagområdet. Danske Miljøadvokater deltager som høringspart inden for fagområdet aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og bekendtgørelser samt deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold af betydning for fagområdet etc.

 

Danske Miljøadvokater har hjemsted hos formanden for foreningens bestyrelse. Hvert år inden 1. juni afholdes foreningens generalforsamling, der afholdes i forbindelse med et fagligt arrangement.

 

Foreningen Danske Miljøadvokater tæller ca. 100 medlemmer, der erlægger et årligt kontingent på blot kr. 1.200,00 + moms

 

Medlemsadministrationen, herunder indmeldelse og opkrævning af kontingent, varetages af Danske Advokater (forening@danskeadvokater.dk) .